Fibrofor Green

Pierwsze na świecie naturalne włókno przeciwskurczowe.

Fibrofor Green posiada Deklarację EPD - jako wyrób dla zrównoważonego budownictwa 

Fibrofor Green

Fibrofor Green to naturalne włókno poprawiające właściwości składników betonu i zaprawy. Włókno zapewnia równomierne, szybkie , trójwymiarowe rozmieszczenie w matrycy.

Fibrofor Green powoduje skuteczną redukcję pęknięć skurczowych we wczesnej fazie wiązania.

Fibrofor Green zapobiega sedymentacji.

Fibrofor Green jest stosowany wszędzie tam, gdzie konieczna jest kontrola skurczu plastycznego i rozłożenie występujących naprężeń ograniczających.

Fibrofor Green jest stosowany w produkcji płyt betonowych, stropowych, elementów prefabrykowanych, jastrychów, stiuków i torkretu.

Na jastrychy zaleca się dozowanie od co najmniej 0,6 kg/m³ do maksymalnie 0,9 kg/m³. W przypadku konstrukcji betonowych decydujące znaczenie ma standardowe dozowanie wynoszące co najmniej 0,6 kg/m³. Dodatek włókien nie ma negatywnego wpływu na urabialność i nie wymaga dodatkowego dostosowania zawartości plastyfikatora.

Fibrofor Green

Fibrofor Green

Katalogi produktu:

Technologia Zbrojenia Betonu Włóknem- Broszura

Fibrofor Green

Przewiń do góry