Biuro projektowe


Dla każdego klienta sporządzamy indywidualny projekt, który wykonuje inżynier posiadający aktualne uprawnienia budowlane.

Obliczenia wykonywane są w oparciu o standardy eurokodów, za pomocą oprogramowania wykorzystującego metodę elementów skończonych, co pozwala na możliwie dokładne zamodelowanie posadzki i określenie optymalnego sposobu zbrojenia.

Dzięki doświadczeniu oraz zaawansowanym narzędziom obliczeniowym, zapewniamy bezproblemowe użytkowanie posadzek wykonanych w technologii zbrojenia rozproszonego z zastosowaniem naszych włókien.

Nasi projektanci, wykonają obliczenia dla z góry założonych warunków pracy takich jak:

 • projektowane obciążenia;
 • warunki gruntowe;
 • grubość posadzki;
 • klasa wytrzymałości betonu;
 • rozmieszczenie szczelin skurczowych.

Odpowiedzą na pytania jaką grubość i klasę betonu powinna mieć podłoga pod zadane obciążenia, lub wyznaczą maksymalne dopuszczalne siły działające na płytę o znanej grubości.

Aby poprawnie zaprojektować posadzkę, należy uwzględnić kilka istotnych czynników. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o wypełnienie formularza z niezbędnymi informacjami, lub kontakt z naszym biurem. Zapraszamy do współpracy firmy wykonawcze, biura konstrukcyjne i architektoniczne.

W swoim portfolio mamy wiele zrealizowanych inwestycji, wśród których znajdują się

 • posadzki przemysłowe (magazyny wysokiego składowania, posadzki w mroźniach/chłodniach, posadzki narażone na obciążenia dynamiczne od wózków widłowych i maszyn, parkingi) ;
 • posadzki w obiektach biurowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • nadbetony na warstwie sczepnej (mostku);
 • posadzki bezspoinowe;
 • płyty fundamentowe;
 • nawierzchnie zewnętrzne (place manewrowe, porty, nawierzchnie sportowe, zatoki autobusowe) i drogi
 • elementy betonowe
Przewiń do góry